Manuela Cortés Forero 30 mar 2022

Trzy narzędzia filozoficzne, które mogą przydać się w pracy

Jak postrzegamy filozofię? W pierwszym skojarzeniu na pewno nie jako dziedzinę, która może pomóc nam w zwykłym, codziennym życiu. Raczej jako coś szerszego, bardziej skomplikowanego i abstrakcyjnego — jako aktywność intelektualną wymagającą analitycznego myślenia, ciągłej refleksji i kwestionowania wszystkiego, łącznie z naszym sposobem rozumowania.

I właśnie do tego kwestionowania postrzegania filozofii chciałabym Was dzisiaj namówić.

W moim artykule pokażę Wam, jak wpleść ją w naszą zawodową codzienność — oto trzy narzędzia filozoficzne, które mogą tu z powodzeniem znaleźć zastosowanie.

Rozwiązywanie problemów

Filozofia pozwala nam patrzeć na różne kwestie nie tylko jak na relację: „problem-rozwiązanie”. W dużym uproszczeniu, ta dyscyplina myślowa polega na analizie, jak dana koncepcja może być rozumiana w zależności od kontekstu, jakie argumenty ją wspierają i jakich rozwiązań dostarcza.

Dzięki temu, że prowadzi nas od ogółu do szczegółu, pozwala uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania dla zrozumienia tego ostatniego. Co więcej, inspiruje nas do poszukiwania możliwości, jakie wiążą się z danym problemem — zarówno tych, które są zbieżne z naszym sposobem myślenia, jak i pozostających z nim w kontrze.

Kwestionowanie każdej składowej naszego problemu pozwala wypracować w sobie strategię krytycznego myślenia, a także szukania argumentów, które mają największą wartość dla rozwiązania naszych wątpliwości. Jak to wszystko się ma do naszej codziennej pracy?

Kampanie rozpoczynamy mając jasną wizę tego, jak chcemy je rozwijać i co chcemy dzięki nim osiągnąć — a do tego dochodzimy poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Jeszcze ważniejsze jest przewidywanie możliwych scenariuszy, dobrych lub złych, i posiadanie planu awaryjnego na wypadek, gdyby nasza pierwotna strategia nie szła zgodnie z planem. Krótko mówiąc: krytyczne myślenie pozwala nam na detekcję ewentualnych zagrożeń i przygotowanie się na ich ewentualność.

Komunikacja

Filozofia jest sztuką argumentacji, która wymaga od nas umiejętności jasnego komunikowania naszego punktu widzenia. Dzięki temu w pierwszej kolejności poznajemy siebie, swój sposób myślenia i patrzenia na rzeczywistość — w drugiej pozwala nam to na refleksję, jak możemy odnaleźć się w innej rzeczywistości.

Poprzez zadawanie sobie tych pytań, zaczynamy definiować i rozumieć nasze wewnętrzne „ja”, a tym samym — znajdujemy głos do wyrażania siebie. Jeśli sami dobrze określimy swoje stanowisko w danej sprawie, łatwiej będzie nam przekonać do tego innych — chociażby naszych współpracowników.

Czasami bywa też tak, że mamy wątpliwości, czy biorąc udział w jakimś spotkaniu wniesiemy jakąś wartość do dyskusji, co wiąże się z oporami przed wyrażeniem własnego zdania. Niepotrzebnie — jeśli to, co macie do powiedzenia uważacie za pewnik, zawsze warto skonfrontować z kolegami. Tym bardziej, że wymiana myśli i opinii może przyczynić się do wypracowania ciekawszych rozwiązań.

Umiejętność pisania

Studiowanie różnych tekstów filozoficznych daje nam możliwość poznania niezwykle interesujących dzieł, które są warte przeanalizowania. Zawierają pytania dotyczące egzystencji, percepcji, moralności, stanowiąc tym samym wyzwanie czytelnicze. Zadawanie sobie pytań w celu głębszego zrozumienia tekstu, próba określenia, jak dany autor pojmuje daną koncepcję, wyłuskanie argumentów i umiejętność przełożenia tego na sytuacje z życia pozwalają nam na analizę różnych scenariuszy. A wszystko to pozwala nam na rozwijanie umiejętności kwestionowania tego, co nas otacza. Nie biorąc wszystkiego za pewnik, poszerzamy naszą wiedzę i zaczynamy rozumieć różne aspekty naszej rzeczywistości.

Zatem, kwestionujmy wszystko, co nas otacza. Wiedza przydatna w pracy nie bierze się wyłącznie z książek, ale przede wszystkim z doświadczenia i ćwiczenia umysłu — a to przekłada się na głęboką i przydatną naukę.

Powiązane posty

Performante Logo

Zacznijmy od rozmowy

Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego

Administratorem Twoich danych osobowych jest Performante Sp. z o.o. z siedzibą przy plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. *

Polityka Prywatności

Copyright © 2024 Performante.