KMD

Jedna z wiodących duńskich firm z sektora IT i tworzenia oprogramowania, która od prawie pół wieku odgrywa kluczową rolę w cyfryzacji duńskiego państwa i usług dla obywateli.

Nasze projekty

Zakres prac

  • PR
Nasze zadanie

Naszym zadaniem było zaplanowanie i przeprowadzenie działań PR, pokazujących utalentowane i odnoszące sukcesy kobiety w KMD, oraz promujących TalentLab - flagowy program stażowy w KMD.

Good to be in KMD
Nasze podejście
„Dobrze być kobietą w KMD”
KMD to duńska firma z sektora IT o bardzo zróżnicowanym charakterze. Oznacza to między innymi, że w zespołach tworzących oprogramowanie jest wiele utalentowanych kobiet. Pokazywanie światu ich niezwykłych osobowości było elementem budowania wizerunku KMD jako pracodawcy otwartego i inkluzywnego.
Good to be in KMD
Good to be in KMD
W serii artykułów i wywiadów pokazaliśmy umiejętności zawodowe i wyjątkowe zainteresowania kobiet zatrudnionych w KMD na stanowiskach technicznych.
W szerszej perspektywie tych publikacji, chcieliśmy skłonić Czytelników do zastanowienia się nad zmianami zachodzącymi w całej branży, która coraz częściej zachęca kobiety do wejścia do sektora IT i otwiera kolejne pokolenia na podążanie za trendem różnorodności i inklzywności.
Rezultaty naszych działań

AstraZeneca

Kolejny projekt

Chcesz zrealizować podobny projekt?
Porozmawiajmy.

Skontaktuj się z nami