Polityka prywatności performante.com

Administrator danych

Performante Sp. z o.o.
plac Europejski 1
00-844, Warszawa, Polska
NIP: 5213672097

Kontaktowy adres e-mail: privacy@performante.com

Rodzaje gromadzonych danych

Witryna zbiera następujące Dane Osobowe:

Te kategorie danych są zbierane bezpośrednio od Użytkowników. Zbieramy również pewne dane automatycznie, gdy korzystasz z Witryny, takie jak informacje gromadzone za pomocą plików cookie, danych o użytkowaniu i unikalnych identyfikatorów urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA).

Podanie przez Ciebie danych osobowych poprzez formularz kontaktowy jest obowiązkowe, a niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Tobą.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur i trybów organizacyjnych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie tej Witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub osób zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez Administratora jako podmioty przetwarzające dane.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

Staramy się przetwarzać Twoje Dane Osobowe na terytorium UE. Jednak w przypadku, gdy Administrator przekaże dane Użytkownika poza UE, zapewni odpowiednie zabezpieczenia (takie jak umowa oparta na Standardowych Klauzulach Umownych). W takim przypadku Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej oraz o środkach bezpieczeństwa zastosowanych przez Administratora w celu zabezpieczenia ich Danych.

Czas retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane. Dlatego:

Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że będziemy zobowiązani do innego postępowania prawo.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na zarzuty, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do swoich Danych przetwarzanych przez Administratora. W szczególności Użytkownicy mają prawo do:

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając przyczynę uzasadniającą sprzeciw związaną z ich sytuacją.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Administratora za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Administratora tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów prawnych przed Sądem lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Serwisu.

Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, że Administrator może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejszy Serwis może przekazywać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych usług oferowanych przez Administratora lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach operacyjnych i konserwacyjnych ta Witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą Witryną (logi systemowe), wykorzystują w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Administrator może w każdej chwili uzyskać więcej informacji dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych. Proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi na początku tego dokumentu.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Witryny i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne - wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem dowolnych danych kontaktowych w dyspozycji Administratora. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

W przypadku, gdy zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Administrator pobierze od Użytkownika nową zgodę tam, gdzie jest to wymagane.

Definicje i odniesienia prawne

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023 r

Polityka Prywatności

Copyright © 2024 Performante.